Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Waternet οργανώθηκε με βασικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες σχετικά με  το νερό και τον κύκλο του καθώς και την σχέση του με τα προϊόντα και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πρόγραμμα Waternet πιστεύουμε στον εθελοντισμό και όσα αυτός προσφέρει και πρεσβεύει. Στο Μουσείο Νερού, στους Δρόμους του νερού  υπάρχει ένα οργανωμένο σύστημα εθελοντών που προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο εθελοντικά και υποστηρίξει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες.

Οι εθελοντές μας είναι πολύτιμοι αρωγοί στην καθημερινή και διασυνοριακή προσπάθειά μας για την επίτευξη του οράματός για καθαρό νερό, καθαρά προϊόντα, καθαρές σκέψεις. Οι εθελοντές βοηθούν και υποστηρίζουν στην διάδοση της οικολογικής ιδέας και βοηθούν στη βελτίωση και αναβάθμιση όλων των μέσων για την προώθηση των στόχων του προγράμματος Waternet. Oι εθελοντές είναι ανεκτίμητοι βοηθοί σε αυτόν τον αγώνα και αξίζουν μοναδικές ευχαριστίες.

youtube video