Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εθελοντής του νερού

Ο εθελοντής του νερού συμμετέχει και συμβάλλει στην ολοκλήρωση μια σειράς δράσεων που στόχο έχουν την ανάδειξη της περιοχής, την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από πολλαπλές δράσεις κερδίζοντας :

• Εμπειρία : επαγγελματική εμπειρία στον τομέα που τον ενδιαφέρει, εμπειρία συνεργασίας, εργασιακή εμπειρία, επαγγελματικός προσανατολισμός

• Δημιουργική απασχόληση : για τον ελεύθερο χρόνο

• Βεβαίωση / αναγνώριση : χορήγηση βεβαίωσης (εθελοντικής προϋπηρεσίας) για την προσφερόμενη εργασία στη δομή ως συστατική επιστολή που θα βεβαιώνει τις δυνατότητες και την συγκεκριμένη προσφορά κάθε ενδιαφερόμενου, συστατικών επιστολών, υποτροφιών για παραπέρα εκπαίδευση και διοργάνωση εκδηλώσεων προς τιμή τους / ανάληψη πρωτοβουλιών / ευθυνών / ονομαστική προσφορά / αναμνηστικά.

• Προσωπικό χρόνο : σχέσεις με άλλους ανθρώπους, επαφή με διαφορετικές κουλτούρες, συνεργασιακό περιβάλλον, διαχείριση ατομικού χρόνου, διαλείμματα, εκπαίδευση, εξάσκηση.

• Εκπαίδευση : μη επίσημη εκπαίδευση, ειδικές γνώσεις, βελτίωση δεξιοτήτων.

• Συμμετοχή στις δραστηριότητες των δομών με προσωπικό έργο. Συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές συνεδρίες, εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η δομή ή για τις οποίες η δομή δέχεται ενημέρωση από άλλους φορείς.

• Δημόσιες σχέσεις : γνωριμίες σε προσωπικό επίπεδο, δικτύωση με άλλους ανθρώπους με κοινές ανησυχίες, προβλήματα, ιδέες, διάθεση.

• Αποζημίωση / Αποζημίωση σε είδος : όταν και όπου αυτό είναι δυνατόν, συμβολικά ή και καθ' ολοκληρίαν.

 

Εάν επιθυμείς να γίνεις εθελοντής στο Waternet, μπορείς να συμπληρώσεις την σχετική αίτηση που βρίσκεται Φόρμα Αίτησης:

Στην συνέχεια ο υπεύθυνος του Τμήματος Εθελοντισμού θα έρθει σε επαφή μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε!

youtube video