Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Στο υπαίθριο Μουσείο Νερού Έδεσσας ξεχωρίζει ο Μύλος του Νερού αφιερωμένος στις 5 ανθρώπινες αισθήσεις και το νερό. Στον μύλο υπάρχει οργανωμένη έκθεση για τον κύκλο του Νερού στην Έδεσσα, ένα βιωματικό τουριστικό πρόγραμμα με οδηγό τις αισθήσεις.

Ένας κορμός δένδρου με ένα ηλεκτρονικό ποτάμι καλοσωρίζει τα παιδιά, τους γονείς και τους επισκέπτες δείχνοντας ότι το νερό ως στοιχείο και ως στοιχειό  επηρέαζε από ανέκαθεν τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Θεωρείται ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Αυτό ισχύει και για τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Παρ' όλα αυτά όμως, σε χώρες με έντονη ξηρασία μέσα στο υδρολογικό έτος, τα διαθέσιμα αποθέματα είναι περιορισμένα και μη ανανεώσιμα, καθώς έχουν μηδενική τροφοδοσία και αυξημένη ζήτηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο δύο είναι τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στο νερό. Το πρώτο από αυτά σχετίζεται με  το πρόβλημα των αποθεμάτων και το πρόβλημα της ποιότητας του νερού που υποβαθμίζεται συνεχώς. Το νερό ως  ένας φυσικός πόρος ασκεί κρισιμότατο ρόλο και επηρεάζει τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου γενικά σε όλον τον κόσμο, θα εξακολουθήσει να είναι ανανεώσιμος, μόνον εάν τον προστατεύσει και τον διαχειριστεί σωστά ο άνθρωπος.

Μια σειρά διαφανειών αποτυπώνει την παρουσία του νερού στην Έδεσσα που συνδέεται με τη διαδρομή του ποταμού Εδεσσαίου. Αυτός φτάνει στην πόλη δημιουργώντας 7 κανάλια τα οποία με την σειρά τους δημιουργούν 12 καταρράκτες, με πρωταγωνιστή τον Καταρράκτη Κάρανο, καταλήγοντας στο γεωπάρκο καταρρακτών, μια περιοχή  χαρακτηρισμένη  σήμερα σαν  Υπαίθριο  Μουσείο  Νερού  της  Έδεσσας. Η  αφθονία  του σε ποσότητες νερού  και  η  μορφολογία  του  εδάφους  αυτής της περιοχής οδήγησαν  παλιότερα  στην  εκμετάλλευση  και  αξιοποίηση  της  υδροκίνησης  στη  λειτουργία εργαστηρίων  και  μύλων .

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Ο κύκλος του Νερού στην περιοχή της Έδεσσας, ένα βιωματικό τουριστικό πρόγραμμα με οδηγό τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις», ο επισκέπτης με  οδηγό  το  νερό,  παίζοντας  κι  αυτενεργώντας βιωματικά  με  ευχάριστο τρόπο, μαθαίνει την αξία του νερού,  την πόλη της Έδεσσας και την ευρύτερη περιοχή της, χρησιμοποιώντας τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις. Την όραση, την αφή, την όσφρηση, την ακοή αλλά και την …γεύση με γευσιγνωσία νερού.

Ο κύκλος του νερού, το ταξίδι του νερού από τα βουνά στις λίμνες, στα ποτάμια και από εκεί στην θάλασσα, το περιβάλλον που διαμορφώνει μια ιδιαίτερη χλωρίδα και τέλος την γεωμορφολογία της περιοχής, τον τόπο αλλά και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτόν με σκοπό την θετική στάση για μια οικολογική και κοινωνική συνείδηση φιλική προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν στη συνεισφορά και συμβολή του νερού για τη διατήρηση και την ποικιλότητα της τοπικής χλωρίδας.

Το πρόγραμμα Waternet έχει χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ και το διασυνοριακό πρόγραμμα IPA-CBC 2007-2013

youtube video